SKULPTUR

När jag gör mina dekorativa skulpturer formar jag den första modellen i lera. Av den gjuter jag en form av kroppen i två halvor. Sen trycker jag lera till en 8-10 mm tjocklek i de båda halvorna för att sedan hänkla (som det heter när man sammanfogar olika delar) ihop halvorna.

 

Då får jag en stomme som jag sedan skulpterar vidare på. Man kan göra en skupltur i massiv lera men den tar en evighet att torka under fuktig duk för att inte spricka. Skröjbränningen (den första bränningen till 900-1.000 grader) blir också problematisk och måste ske med mycket långsam uppvärmning.

Sen blir massiva skupturer tung som tegelstenar så man föredrar alltid ihåliga delar.

ANDRÉASON DESIGN HB   ·   HELMFELTSGATAN 11   ·   211 48 MALMÖ   ·   0705 08 90 77   ·   0705 75 27 89   ·   siv@andreasondesign.se