GJUTET

Thékannan Curling gjuts i 3 delar med kropp och pip i en tvådelad form. Hanken gjuts också i en tvådelad form precis som locket. När de olika delarna har fått torka tills de är läderhårda fästs hanken på kannan med lite gjutlera som “lim”.

 

Själva modellen till kannan har jag svarvat fram i gips på en speciell gipssvarv. Hanken är först modellerad i lera, därefter har jag tagit form på lermodellen och fått fram en hank i gips. När alla delar är klara slipas de med fint våtslippaper och delarna bestryks med en tvållösning före gjutning så att inte modeller och formar skall fastna i varandra. När formdelarna torkat till “snustorrt” är de färdiga för produktion.

ANDRÉASON DESIGN HB   ·   HELMFELTSGATAN 11   ·   211 48 MALMÖ   ·   0705 08 90 77   ·   0705 75 27 89   ·   siv@andreasondesign.se